Welcome to Śrīla Prabhupāda's International Books

Śrīla Prabhupāda’s original Bhagavad-gītā As It Is
now available in different foreign translations
:


International Books in foreign language Bhagavad-gītā German Bhagavad-gītā English Bhagavad-gītā French Bhagavad-gītā Spanish Bhagavad-gītā Hungarian Bhagavad-gītā Italian Bhagavad-gītā Serbian Bhagavad-gītā Portuguese


Bhagavad-gītā Özgün Haliyle - Turkish
                Download PDF

Bhagavad-gītā 'Özgün Haliyle' - Turkish
Kutsal Lütuf A.C.Baktivedanta Svami Prabhupāda

Śrīla Prabhupāda, dünyanın en başta gelen Vedik alimi ve öğretmenidir. O’nun Bhagavad-gita çevirisi ve yorumu eşsiz, benzersiz bir niteliklidir. Bu sebeple, diğer baskıların tersine, bu çok eski ve vakitli mesaj, bozulmadan veya kişisel gerekçeler olmaksızın, özgün haliyle sunulmuştur.

Bhagavad-gita nedir? Bhagavad-gita’nın amacı insanlığı maddi varoluşun bilgisizliğinden kurtarmaktır. Her insan bir çok çeşilde zorluk içerisinde Arjuna da Kurukşetra Savaşında savaşmakta zorluk içerisinde olduğu gibi. Arjuna Sri Krişna’ya teslim oldu ve netice olarak Bhagavad-gita konuşuldu. Sadece Arjuna değil ama her birimiz bu maddi varoluş yüzünden kaygılar içerisindeyiz. Bizim tam anlamıyla mevcudiyetimiz varolmayış atmosferi içerisinde. Gerçekte biz varolmayışla tehtit edilmek anlamına gelmiyoruz. Bizim mevcudiyetimiz ebedi. Ama öyle ya da böyle asat içerisine konduk. Asat var olmayana isnat eder.

Istırap çeken bir sürü insan arasından ne olduklarına göre konumlarını, neden bu uygunsuz konuma sokulduklarını ve bunun gibilerini gerçekten soruşturan bir kaçı var. Kişiye bu ıstırabını sorgulama durumunu hatırlatılmadıkça, ıstırap çekmek istemediğini lakin daha çok tüm ıstıraplara bir çözüm bulmak istediğini fark etmedikçe, o halde kişi mükemmel bir insan olarak düşünülmemeli. İnsanlık kişinin aklında bu çeşit bir soruşturma uyandığı zaman başlar. Brahmasutra da bu soruşturmaya Brahma jihnasa denir. İnsan Mutlağın doğasını soruşturmadıkça her eylemi bir başarısızlık olarak düşünülmeli. Bu nedenle neden acı çektiğini ya da nereden geldiğini ve ölümden sonra nereye gideceklerini soruşturmaya başlayanlar, Bhagavad-gita’yı anlamaya uygun öğrencilerdir.

Dünyada Bhagavad-gītā en çok okunan baskı.
Bhagavad-gītā 'Özgün Haliyle' - Śrīla Prabhupāda

Bhagavad-gītā Özgün Haliyle - Turkish

Evrensel olarak, bir felsefik bilimsel inceleme olarak ünlenen, Hindistan’ın spiritüel bilgeliğinin mücevheri, Gita öz benliğin farkındalığın bilimine kesin bir rehberlik sağlar.

Hiç şüphesiz, diğer hiç bir çalışma Gita’nın insanın doğal özünü açığa çıkarması, çevre ve sonunda Tanrı ile olan ilşkisi ile karşılaştırılamaz bile.

İçindekiler Bhagavad-gītā 'Özgün Haliyle'

1) BİRİNCİ BÖLÜM - Kurukşetra Savaş Meydanında Orduların Gözlemi
2) İKİNCİ BÖLÜM - Gıta Özetinin İçeriği
3) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Karma-yoga
4) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Aşkın Bilgi
5) BEŞİNCİ BÖLÜM - Karma-yoga Krsna Şuuru ile Çalışmak
6) ALTINCI BÖLÜM - Dhyana-yoga
7) YEDİNCİ BÖLÜM - Mutlak Bilgi
8) SEKİZİNCİ BÖLÜM - Yüce Tanrıya Ulaşmak
9) DOKUZUNCU BÖLÜM - En Gizemli Bilgi
10) ONUNCU BÖLÜM - Mutlağın Serveti
11) ONBİRİNCİ BÖLÜM - Evrensel Suret
12) ONİKİNCİ BÖLÜM - Adanmış Hizmet
13) ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Doğa, Hoşlanıcı, ve Şuur
14) ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Maddi Doğanın Üç Hali
15) ONBEŞİNCİ BÖLÜM - Yüce Zatın Yogası
16) ONALTINCI BÖLÜM - Kutsal ve Şeytani Karakterler
17) ONYEDİNCİ BÖLÜM - İnancın Bölümleri
18) ONSEKİZİNCİ BÖLÜM - Sonuç- Feragatın Mükemmelliği

Bhagavad-gītā Özgün Haliyle - Turkish

Ben “Özgün Haliyle Bhagavad-Gita” dan bahsedeceğim. “Özgün Haliyle Bhagavad-Gita” denilmesinin amacı Bhagavad-Gita’nın bir çok farklı baskısı olduğu şeklinde açıklanır. Onlar kendi usullerine göre yorumluyorlar, Bhagavat Gita’nın ruhundan ayrılıyorlar. Bu özel isim, ‘ Özgün Haliyle’ önemlidir, büyük olasılıkla Bhagavad-Gita’nın üzerinde ‘Özgün Haliyle’ yazan bir başka baskısı daha yoktur. Bu bağlantıda, Chicaga Üniversitesinden Profesör Dimock bir önsöz yazdı ve temadan çok memnun olduğunu dile getirdi. Şöyle dedi, “ Swami Bhaktivedanta Gita’yı bu bakış açısıyla yorumluyor ve bu mantıklı olandır.” Kendisi Bhagavad- Gita’yı özgün haliyle kabul ediyor ve bu büyük bilgi kitabını akla yatkın şekilde sunuyor. Kendisi şunu da söylüyor, “Bunun da ötesinde, bu çeviride Batılı okuyucular bir Krişna adanmışının kendi metinlerini nasıl yorumladığını görmenin eşsiz bir fırsatına sahip oluyorlar.” Yani, adanmışlar gerçekten Krişna hakkındaki Krişna kitabını yorumlayabilirler. Diğerleri, adanmış değillerse, Krişna’yı nasıl yorumlayabilirler? Mesela, ailenin bir ferdi, aile reisi hakkında çok hoş konuşabilir, dışarıdakiler bu aile hakkında nasıl konuşabilir? Bu mümkün değildir. Benzer şekilde, Krişna hakkında, Krişna’nın bir adanmışı çok iyi bir şekilde konuşabilir. Diğerleri değil. Diğerlerinin Krişna hakkında konuşmaya hakları yoktur, ve Krişna da, Arjuna’yı Bhagavad-Gita için doğru bir öğrenci olarak kabul eder. Başlangıçta, Krişna der ki, “Seni öğrencim olarak seçtim, çünkü sen benim arkadaşım ve adanmışımsın.” Yani, başka bir değişle, anlayabiliriz ki, Bhagavad-Gita Krişna ile yakın ilişki içinde olanlar tarafından anlaşılabilir. Bu şu demektir, Krişna der ki, “ Sen benim sevgili arkadaşımsın.” Bu, Arjuna’nın Krişna ile samimi ilişkisi olmasıdır. Bir adanmış olmadan, kimse Krişna ile samimi bir ilişki içinde olamaz. Bunlar anlaşılması gereken faktörlerdir. » read more «


Download Bhagavad-gītā as PDF-Book
Bhagavad-gītā 'Özgün Haliyle' - Turkish

 

Lotus