Welcome to Śrīla Prabhupāda's International Books

Śrīla Prabhupāda’s original Bhagavad-gītā As It Is
now available in different foreign translations
:


International Books in foreign language Bhagavad-gītā German Bhagavad-gītā English Bhagavad-gītā French Bhagavad-gītā Spanish Bhagavad-gītā Hungarian Bhagavad-gītā Italian Bhagavad-gītā Serbian Bhagavad-gītā Portuguese


De Bhagavad Gītā zoals ze is - Dutch

                Download PDF

De Bhagavad Gītā zoals ze is - Dutch

Śrīla Prabhupāda instrueerde zijn volgelingen om zijn boeken te vertalen in alle talen. In een brief aan een van zijn GBC managers, Śrīla Prabhupāda schrijft:

"Gelieve print zoveel boeken als mogelijk, dit is mijn echte plezier. Door drukken van deze boeken van onze Krishna Bewuste filosofie in zoveel verschillende talen ... Wij kunnen hele naties letterlijk zetten in Krishna Bewuste volkeren .... Ga verder als volgt om boeken te drukken in alle talen in het voordeel van het lijden, verkeerd gericht de mensheid."

De Bhagavad-gītā wordt universeel bekend als de parel van de spirituele wijsheid van India. Gesproken door Heer Kṛṣṇa, de Allerhoogste Persoonlijkheid van God aan Zijn intieme discipel Arjuna, de Gītā's zevenhonderd beknopte verzen geven een definitieve gids voor de wetenschap van zelfrealisatie. Geen andere filosofische of religieuze werk toont, op zo'n heldere en diepgaande manier, de aard van het bewustzijn, het zelf, het universum en de Hoge Raad.

De Bhagavad Gītā of het "Lied van de Alvervulde" is een episode uit het grotere indische epos; de Mahabharata. Het is een zeer oud filosofisch leerdicht over de Bhakti; de liefdevolle toewijding voor een persoonlijke god. Deze uitgave werd verspreid door de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn.

His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda
stichter-ācārya van de
Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn

De meest gelezen editie van het Bhagavad-gītā in de wereld.
De Bhagavad Gītā zoals ze is.

De Bhagavad Gītā zoals ze is - Dutch - Śrīla	Prabhupāda

De Bhagavad Gītā zoals ze is -
volledige uitgave - oorspronkelijke Sanskrit tekst, transkriptie,
woord voor woord vertaling; vloeiende vertaling en uitgebreide betekenisverklaring

De Bhagavad Gītā zoals ze is - Dutch    De Bhagavad Gītā zoals ze is - Dutch

 

Woord Vooraf

De Bhagavad-gīta "Het lied van de verheven God" is een zeer oud filosofisch leerdicht over de Bhakti, en geniet nog steeds een groot prestige in India. Wij kunnen de term Bhakti het beste weergeven met "liefde voor een persoonlijke God". Zo roept de Bhagavad-gīta de mens op tot een persoonlijke liefdesrelatie met God Kṛṣṇa. Haar boodschap is een zeer belangrijke bron van inspiratie voor het godsdienstige denken in India geweest. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda brengt met zijn vertaling van de Bhagavad-gītā deze boodschap nu ook aan het Nederlandse publiek over.

De Bhagavad-gītā is ons overgeleverd als een onderdeel van het Mahābhārata, één van de twee grote Indische epen die uit de tijd van vóór onze jaartelling dateren. Dit epos beschrijft de oorlog van de Pāṇḍavas en de Kauravas, twee onderling verwante geslachten die beide afstammen van Bharata, de legendarische stamvader van de Indiërs.

De Bhagavad-gītā behandelt het probleem of de mens in deze wereld moet handelen of zich hiervan moet onthouden. Zij doet dit aan de hand van het conflict waarvoor één der Pāṇḍavas, Arjuna genoemd, zich vóór het uitbreken van de beslissende strijd gesteld voelt. Arjuna deinst voor deze strijd terug omdat hij bang is om de Kauravas, die zijn verwanten zijn en met wie hij daarom medelijden heeft, te doden. God Kṛṣṇa, die in het Mahābhārata als Arjuna’s wagenmenner en vriend optreedt, zet hem dan uiteen dat hij moet handelen om Kṛṣṇa's plan met de wereld te helpen uitvoeren. Dit plan houdt een herstel van de orde in de wereld in waarbij de boosdoeners vernietigd moeten worden en de goede mensen moeten worden beschermd.

God Kṛṣṇa, die in het Mahābhārata als Arjuna’s wagenmenner en vriend optreedt

Voor een goed begrip van Kṛṣṇa’s antwoord op Arjuna’s probleem dienen wij te beseffen dat er in India in principe twee religieuse heilswegen mogelijk zijn die, ofschoon zij onderling samenhangen, toch een duidelijk contrast met elkaar vormen. Het verschil tussen beide heilswegen is vooral bepaald door de voorstelling die men zich van God maakt.

Van oudsher heeft men in een onpersoonlijke God geloofd die boven elke menselijke voorstelling verheven is, en die Brahman Wordt genoemd. Volgens dit geloof is de individuele ziel (ātman) van de mens in wezen een deel van het Brahman, maar de illusie (maya), die deze wereld vormt, belemmert de mens om zijn ziel met het Brahman te verenigen. Hierom kiest men de ascese (sannyasa), waarbij men er zich van onthoudt om handelend in de wereld op te treden, tot heilsweg.

De Bhagavad Gītā zoals ze is - DutchDe Bhagavad-gītā laat ons daarentegen Kṛṣṇa als een persoonlijke God zien die de mens oproept om tot een liefdesrelatie (Bhakti) met hem te komen. Het ligt in de aard van deze persoonlijke liefdesrelatie tussen God en mens dat God Kṛṣṇa de gelovige (Bhakta) niet vraagt om het handelen zelf op te geven maar om het - als een innerlijke vorm van ascese - te zuiveren van alle persoonlijke gevoelens en verlangens, en uitsluitend op liefde voor Kṛṣṇa te baseren.

Zo legt Kṛṣṇa Arjuna uit dat hij zich door zijn persoonlijke gevoelens er niet toe mag laten leiden om de plicht (dharma) op te geven die hij als ridder (ksatriya) heeft om voor het goede te strijden. Kṛṣṇa is God zelf die de wereld schept en onderhoudt. Alles ligt in zijn macht besloten, en Arjuna is slechts een instrument in zijn handen. Hierom moet Arjuna, geleid door liefde tot Kṛṣṇa, handelen.

In het begin van de 16e eeuw krijgt de Bhakti een nieuwe, grote impuls door het optreden van Kṛṣṇa Caitanya Mahaprabhu (1486 - 1533 n.C.). Caitanya leefde in Bengalen, en kan beschouwd worden als de grote inspirator van de Kṛṣṇa-bhakti, zoals wij die in haar huidige vorm kennen. Het meest kenmerkende aspect van de door Caitanya geinspireerde Bhakti-beweging is dat de Bhakti een sterk emotioneel karakter krijgt.

Hierbij put men uit de oude verhalen van Kṛṣṇa zoals wij die uit de Purāṇas kennen. In deze verhalen is Kṛṣṇa niet zozeer de wagenmenner en vriend van Arjuna - zoals in de Bhagavad-gītā - maar speciaal een koeienherder (gopāla) in het landelijke gebied van Braj rondom Mathura. De Purāṇas schilderen zijn transcendentale liefdesspel (līlā) met de herderinnen van Braj, in het bijzonder met één van hen, Radha genoemd.

Voor Caitanya en zijn volgelingen is de liefdesverhouding tussen Radhll en Kṛṣṇa het ideaal voor de verhouding die er tussen de Bhakta en Kṛṣṇa bestaat. Zij doorleven alle gevoelsstadia van de liefde die Radha voor Kṛṣṇa heeft, met de bedoeling om deel te krijgen aan Kṛṣṇa’s eeuwige liefdesspel.

Caitanya zelf voelt echter reeds de behoefte om de door hem geïnspireerde, emotionele vorm van de Bhakti te baseren op de godsdienstige en filosofische traditie van het Sanskrit, de kanonieke taal van de Noord-Indische beschavingsgeschiedenis. Zo grijpen zijn volgelingen ook terug op de Bhagavad-gītā, waarin de Bhakti voor het eerst in het kader van de filosofische traditie behandeld is. Hierbij maakt men gebruik van commentaren die grote Indische leermeesters (ācāryas) als Madhva, Śrīla Cakravarti Ṭhākura en Baladeva Vidyabhūṣaṇa op de Bhagavad-gītā geschreven hebben.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, die deze vertaling van de Bhagavad-gītā heeft verzorgd, is de stichter van de Westerse tak van de Bengaalse Bhakti-beweging, die hier bekend is als de Hare Kṛṣṇa-beweging. In zijn verklaringen van de Bhagavad-gītā baseert hij zich op de geleerde traditie van zijn voorgangers.

Rijksuniversiteit te Leiden, Oktober 1976
Dr. G.H. Schokker, Instituut Kern (Indologie)


Download Bhagavad-gītā as PDF-Book

De Bhagavad Gītā zoals ze is - Dutch

 

Lotus